Leverandørinformation
For at sikre korrekt behandling af indkomne leverandørfakturaer, og dermed også sikre rettidig betaling, bedes følgende retningslinier overholdt:

Faktura skal indeholde navn eller initialer på den person ved Henning Have A/S, der har bestilt varen/ydelsen
Fakturaen skal indeholde sagsnr. eller arbejdssted, som skal oplyses ved bestilling.

Overholdes ovenstående ikke forbeholder vi os ret til at returnere fakturaer.

Fakturaer, kreditnotaer og lignende bedes fremsendt elektronisk til: faktura@hhave.dk

eller via almindelig post til

Henning Have A/S
Engvej 13A
6600 Vejen